2020-08-27 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/b1e6bcb3-8508-4c40-afa1-cc10b135c65e/download/2020-08-27_station_daily_average.xlsx

2020-08-27 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 30 Shtator, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca License not specified
Emri 2020-08-27 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2020-08-27 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit