2020-06-27 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/afc915e2-6f87-491a-a075-884c39fa65af/download/2020-06-27_station_daily_average.xlsx

2020-06-27 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 28 Qershor , 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2020-06-27 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2020-06-27 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit