2020-05-26 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/af8c1fae-cfa1-46d6-9f28-494947f98c45/download/2020-05-26_station_daily_average.xlsx

2020-05-26 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 27 Maj, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca License not specified
Emri 2020-05-26 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2020-05-26 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit