2021-02-07 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/af2ce544-e41c-4976-a0e1-b3ac897c009d/download/2021-02-07_station_daily_average.csv

2021-02-07 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Kjo pamje burimore nuk është në dispozicion për momentin. Kliko këtu për më shumë informacion.

Shkarko burimin

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 8 Shkurt, 2021
Krijuar panjohur
Formati CSV
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2021-02-07 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2021-02-07 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit