2021-02-11 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/ad9f5f07-c5d8-40d7-b16d-bbba59688055/download/2021-02-11_station_daily_average.xlsx

2021-02-11 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 12 Shkurt, 2021
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca License not specified
Emri 2021-02-11 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2021-02-11 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit