2020-09-04 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/ab3cafb7-c5a6-48e6-a47e-4acfe7865825/download/2020-09-04_station_daily_average.xlsx

2020-09-04 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 20 Tetor, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2020-09-04 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2020-09-04 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit