2018-10-18 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/a8031b6c-f82c-4afb-9be9-d83f1a897594/download/2018-10-18_station_daily_average.xlsx

2018-10-18 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 8 Maj, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2018-10-18 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2018-10-18 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit