2020-11-08 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/a6f89470-a560-4e4c-b049-36793040ce0e/download/2020-11-08_station_daily_average.xlsx

2020-11-08 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 9 Nëntor, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2020-11-08 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2020-11-08 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit