2021-03-22 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/a5f54712-b0df-446d-bdf9-0181d876c8cc/download/2021-03-22_station_daily_average.csv

2021-03-22 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Kjo pamje burimore nuk është në dispozicion për momentin. Kliko këtu për më shumë informacion.

Shkarko burimin

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 23 Mars, 2021
Krijuar panjohur
Formati CSV
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2021-03-22 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2021-03-22 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit