2020-10-02 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/a559c3c0-fc69-4036-b5df-5a81004fbcc2/download/2020-10-02_station_daily_average.xlsx

2020-10-02 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 20 Tetor, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca License not specified
Emri 2020-10-02 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2020-10-02 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit