2021-03-23 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/a4a39ecf-f794-457a-ae95-565fba5f7dac/download/2021-03-23_station_daily_average.csv

2021-03-23 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Kjo pamje burimore nuk është në dispozicion për momentin. Kliko këtu për më shumë informacion.

Shkarko burimin

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 24 Mars, 2021
Krijuar panjohur
Formati CSV
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2021-03-23 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2021-03-23 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit