2021-07-20 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/a48b94f0-2933-46c9-a931-efc53ebbeffd/download/2021-07-20_station_daily_average.xlsx

2021-07-20 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 21 Korrik, 2021
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca License not specified
Emri 2021-07-20 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2021-07-20 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit