2018-06-03 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/a2ee834c-f6e9-4e8a-8192-0c9adb2e4940/download/2018-06-03_station_daily_average.xlsx

2018-06-03 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 7 Maj, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2018-06-03 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2018-06-03 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit