2021-03-08 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/a0d8c517-661d-4ea0-bd94-c2bfaf6a230c/download/2021-03-08_station_daily_average.xlsx

2021-03-08 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 9 Mars, 2021
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca License not specified
Emri 2021-03-08 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2021-03-08 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit