2020-01-04 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/9e3df99e-588b-4289-83a5-d1d30369d228/download/2020-01-04_station_daily_average.xlsx

2020-01-04 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 8 Maj, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca License not specified
Emri 2020-01-04 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2020-01-04 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit