2020-10-24 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/9e132828-ecd0-45c3-8d6a-0278148aa675/download/2020-10-24_station_daily_average.xlsx

2020-10-24 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 25 Tetor, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca License not specified
Emri 2020-10-24 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2020-10-24 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit