2018-08-11 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/9cd98fe5-7922-4592-a2b0-31570a3b9c11/download/2018-08-11_station_daily_average.csv

2018-08-11 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Kjo pamje burimore nuk është në dispozicion për momentin. Kliko këtu për më shumë informacion.

Shkarko burimin

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 8 Maj, 2020
Krijuar panjohur
Formati CSV
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2018-08-11 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2018-08-11 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit