2020-11-06 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/9c5a9099-b552-43e3-8550-41b3de6fdc13/download/2020-11-06_station_daily_average.xlsx

2020-11-06 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 7 Nëntor, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca License not specified
Emri 2020-11-06 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2020-11-06 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit