2021-02-26 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/9ac1d200-0265-48a6-912f-68902ce02a8d/download/2021-02-26_station_daily_average.xlsx

2021-02-26 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 27 Shkurt, 2021
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca License not specified
Emri 2021-02-26 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2021-02-26 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit