2020-06-25 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/9a14fa47-fc14-444c-b364-1c63be0b522f/download/2020-06-25_station_daily_average.xlsx

2020-06-25 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 26 Qershor , 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca License not specified
Emri 2020-06-25 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2020-06-25 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit