2021-03-18 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/9908334d-d1c5-424a-b8b2-8597ebe5c6f3/download/2021-03-18_station_daily_average.xlsx

2021-03-18 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 20 Mars, 2021
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca License not specified
Emri 2021-03-18 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2021-03-18 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit