2021-03-05 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/9806a341-cbb5-4633-b037-8386eaa75ae6/download/2021-03-05_station_daily_average.csv

2021-03-05 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Kjo pamje burimore nuk është në dispozicion për momentin. Kliko këtu për më shumë informacion.

Shkarko burimin

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 6 Mars, 2021
Krijuar panjohur
Formati CSV
Licenca License not specified
Emri 2021-03-05 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2021-03-05 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit