2021-01-03 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/96a2dc02-79c3-4a59-a902-71c7821ded91/download/2021-01-03_station_daily_average.xlsx

2021-01-03 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 8 Shkurt, 2021
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2021-01-03 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2021-01-03 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit