2020-06-29 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/95ec11e3-f220-4eab-aa08-a84ef993c1a5/download/2020-06-29_station_daily_average.xlsx

2020-06-29 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 30 Qershor , 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca License not specified
Emri 2020-06-29 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2020-06-29 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit