2020-07-24 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/936f1262-14ee-4ed6-8f75-ed8695539fea/download/2020-07-24_station_daily_average.xlsx

2020-07-24 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 25 Korrik, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2020-07-24 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2020-07-24 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit