2021-10-10 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/934249ac-9c62-4a9c-bf08-68d0371799e4/download/2021-10-10_station_daily_average.xlsx

2021-10-10 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 11 Tetor, 2021
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca License not specified
Emri 2021-10-10 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2021-10-10 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit