2020-04-08 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/9267a406-4fd9-4452-ad0c-83ff7bb80a57/download/2020-04-08_station_daily_average.xlsx

2020-04-08 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 8 Maj, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca License not specified
Emri 2020-04-08 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2020-04-08 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit