2021-02-25 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/91a68f3a-0907-4dec-a3e5-5717eaf9bdb5/download/2021-02-25_station_daily_average.xlsx

2021-02-25 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 26 Shkurt, 2021
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca License not specified
Emri 2021-02-25 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2021-02-25 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit