2021-01-21 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/9083c53e-3152-449a-bc0a-2628e167f3a8/download/2021-01-21_station_daily_average.xlsx

2021-01-21 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 8 Shkurt, 2021
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca License not specified
Emri 2021-01-21 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2021-01-21 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit