2020-12-29 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/907a9660-ed95-4bd0-aa88-482033e586fb/download/2020-12-29_station_daily_average.csv

2020-12-29 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Kjo pamje burimore nuk është në dispozicion për momentin. Kliko këtu për më shumë informacion.

Shkarko burimin

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 13 Janar, 2021
Krijuar panjohur
Formati CSV
Licenca License not specified
Emri 2020-12-29 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2020-12-29 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit