2021-04-08 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/8ed81f60-1d28-4dc5-b6e5-881e6a31a13c/download/2021-04-08_station_daily_average.xlsx

2021-04-08 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 9 Prill, 2021
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca License not specified
Emri 2021-04-08 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2021-04-08 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit