2020-06-05 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/8e3bdec9-4702-4e5e-bcd8-ea7e3e10b165/download/2020-06-05_station_daily_average.xlsx

2020-06-05 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 6 Qershor , 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2020-06-05 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2020-06-05 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit