2021-05-12 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/8ca2bf10-46d8-466b-afba-2bc0ebffc8be/download/2021-05-12_station_daily_average.xlsx

2021-05-12 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 13 Maj, 2021
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca License not specified
Emri 2021-05-12 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2021-05-12 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit