2021-02-02 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/8c4053da-8d49-4e42-8537-a3334e21aa74/download/2021-02-02_station_daily_average.xlsx

2021-02-02 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 3 Shkurt, 2021
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2021-02-02 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2021-02-02 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit