2020-10-12 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/8c3f9b92-a5b3-4213-8354-d3c844fc1db9/download/2020-10-12_station_daily_average.xlsx

2020-10-12 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 20 Tetor, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca License not specified
Emri 2020-10-12 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2020-10-12 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit