2021-10-11 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/8bf32e48-8bbb-408f-8a61-55d072f8b55f/download/2021-10-11_station_daily_average.xlsx

2021-10-11 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 12 Tetor, 2021
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca License not specified
Emri 2021-10-11 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2021-10-11 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit