2021-09-25 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/8a3f15cb-8f4d-4a4d-a77d-d6ec3cb3c2e2/download/2021-09-25_station_daily_average.csv

2021-09-25 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Kjo pamje burimore nuk është në dispozicion për momentin. Kliko këtu për më shumë informacion.

Shkarko burimin

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 26 Shtator, 2021
Krijuar panjohur
Formati CSV
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2021-09-25 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2021-09-25 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit