2020-08-13 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/89e009ab-a4f5-4ba6-997b-3bcc5e02514a/download/2020-08-13_station_daily_average.csv

2020-08-13 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Kjo pamje burimore nuk është në dispozicion për momentin. Kliko këtu për më shumë informacion.

Shkarko burimin

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 30 Shtator, 2020
Krijuar panjohur
Formati CSV
Licenca License not specified
Emri 2020-08-13 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2020-08-13 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit