2021-09-13 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/88afb069-7f82-46af-86ac-387d0f8bf5cb/download/2021-09-13_station_daily_average.xlsx

2021-09-13 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 14 Shtator, 2021
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca License not specified
Emri 2021-09-13 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2021-09-13 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit