2020-09-11 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/87d1c251-39e9-46d4-b3af-767259f3b80f/download/2020-09-11_station_daily_average.xlsx

2020-09-11 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 20 Tetor, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca License not specified
Emri 2020-09-11 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2020-09-11 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit