2020-11-01 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/81a823c9-0cd5-4ddb-bed2-95ae041a70f3/download/2020-11-01_station_daily_average.csv

2020-11-01 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Kjo pamje burimore nuk është në dispozicion për momentin. Kliko këtu për më shumë informacion.

Shkarko burimin

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 2 Nëntor, 2020
Krijuar panjohur
Formati CSV
Licenca License not specified
Emri 2020-11-01 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2020-11-01 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit