2021-04-06 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/7a198060-3140-4cf4-8780-777a89ff2f5b/download/2021-04-06_station_daily_average.xlsx

2021-04-06 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 7 Prill, 2021
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca License not specified
Emri 2021-04-06 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2021-04-06 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit