2021-04-30 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/79c9e51a-ad78-4df6-a896-b5b03b360776/download/2021-04-30_station_daily_average.xlsx

2021-04-30 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 1 Maj, 2021
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca License not specified
Emri 2021-04-30 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2021-04-30 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit