2021-08-22 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/7939a388-ebc4-4af8-8dfc-91d299640a98/download/2021-08-22_station_daily_average.xlsx

2021-08-22 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 24 Gusht, 2021
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca License not specified
Emri 2021-08-22 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2021-08-22 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit