2018-10-08 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/78cc5def-acbe-4ba5-a301-1911fbd5372a/download/2018-10-08_station_daily_average.xlsx

2018-10-08 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 8 Maj, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2018-10-08 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2018-10-08 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit