2020-12-24 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/7899dcdd-6ab1-4037-bb24-d3f13a009215/download/2020-12-24_station_daily_average.csv

2020-12-24 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Kjo pamje burimore nuk është në dispozicion për momentin. Kliko këtu për më shumë informacion.

Shkarko burimin

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 13 Janar, 2021
Krijuar panjohur
Formati CSV
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2020-12-24 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2020-12-24 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit