2021-02-20 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/785b05ee-bf24-4b37-865b-cb3e8856a6d1/download/2021-02-20_station_daily_average.csv

2021-02-20 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Kjo pamje burimore nuk është në dispozicion për momentin. Kliko këtu për më shumë informacion.

Shkarko burimin

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 21 Shkurt, 2021
Krijuar panjohur
Formati CSV
Licenca License not specified
Emri 2021-02-20 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2021-02-20 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit