2021-07-22 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/75eb8cc0-f32c-4b41-acae-fdb918f8fb68/download/2021-07-22_station_daily_average.xlsx

2021-07-22 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 23 Korrik, 2021
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca License not specified
Emri 2021-07-22 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2021-07-22 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit