2021-01-20 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/7516e163-9935-4b99-9264-2de7dddb3e3b/download/2021-01-20_station_daily_average.csv

2021-01-20 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Kjo pamje burimore nuk është në dispozicion për momentin. Kliko këtu për më shumë informacion.

Shkarko burimin

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 8 Shkurt, 2021
Krijuar panjohur
Formati CSV
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2021-01-20 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2021-01-20 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit