2020-03-30 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/750ad54b-69cd-4d70-b808-75327a8fb107/download/2020-03-30_station_daily_average.xlsx

2020-03-30 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 8 Maj, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca License not specified
Emri 2020-03-30 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2020-03-30 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit